Toplogobanner

Tidstavle > - 1899

600 f.Kr. Brønd- og offergaver i Smederup Mose
0000 Jægerstenalder fortidsminder 
1674 Gersdorffslund
1756 Gosmer Hospital
1786 Jordemødre i Gosmer-Halling Anne Hjortes
1788 Smederup brøndgravere
1812 Lysthuset Gersdorffslund
1814 Jordemoder Kirsten Hessellund
1837 Første hus i Hou
1842 Gosmer-Halling kommune
1846 Rasmus Andersen Færgemann bosætter sig i Hou
1846 I familien Færgemanns spor
1849 C.F.E.Von Holstein Rathlou  
1853 Pakhuset på havnen
1860 Jordemoder Maren Hans Datter
1866 Halling Kirke
1866 Gosmer Kirke
1868 Hou leddet
1870 Hou skole Østergade
1870 Plantes mange fyrretræer
1870 Gosmer Halling Sogns Sparekasse
1871 Gdr. Bjørnkær bygges ved havnen
1872 ”Echo” rider stormen af
1872
Højvande
1873 Aarhus – Hou Færgefart
1874 Skipperboligen bygges
1875 Den hollandske mølle i Halling
1877 H.C. Færgemann
1878 Skytte Jørgensen
1880 Hotel Hou
1881 Anlæggelse af Hou Havn
1881 Is-vinter
1881 Sommer villaen
1881 Fisker Peder Pedersen
1882 Byens første Købmandshandel
1884 Hou Badeanstalt
1884 Hou – Odder banen indvies
1884 Holsatia enkesæde
1884 Første Richardy i Hou
1886 Snedker og Tømrermester Th. Frandsen
1886  Gosmer ny skole
1887 Ravnskovhuset
1890 Gersdorffslund Mejeri brænder
1892 Toldkontor
1892 Hou Landcentralstation
1895 Stolemager Hansen
1896 Hou får indlagt vand
1896 Hou Kommunal Skole Skolegade
1896 Høststrejken på Gersdorffslund
1896 Hou Røgeri
1897 Hou og Omegns Fiskeriforening
1897  Fensten ny skole
1898 Købmand Rasmussen
1898 Maren Færgemann
1898  Halling ny skole
1899 Bjørnkær bygges Villavej