Toplogobanner

1942-1943  Smederupfundene

B920 mindesten og mose foto 2016 

Under tørvegravning i Anton Nielsens mose i Smederup fandt man i 1942-43 resterne af en brønd, adskillige lerkar,
en spand udskåret af et enkelt stykke træ og næsten 400 spinkle bronzeringe.
Det største fund af sin art.

Læs mere