Toplogobanner

2014  Hou Fællesforum bliver lokalråd
for Hou og Omegn

Hou skilt 3

Hou Fællesforum var med dens virke og struktur nærmest designet til at overtage rollen som lokalråd.
Kommunens opfordring til at danne lokalråd blev derfor ganske naturligt taget op,
og den 24. november 2014 blev det godkendt på en ekstraordinær generalforsamling,
at Hou Fællesforums bestyrelse samtidig er Lokalråd for Hou og Omegn.