Toplogobanner

1970  Der skete meget i 70’erne

B1207 Luftfoto 1974 Kaj Hennings bog

Hou by var genstand for gennemgribende fysiske forandringer i 1970’erne. Den første store forandring var, at jernbanestrækningen mellem Hou og Odder blev nedlagt i 1977. Det medførte store planer fra amt og kommune. Der var behov for at flytte færgehavnen væk fra den trange, gamle havn, og der var behov for en afløser for den snoede amtsvej. Trods kraftige lokale protester blev færgehavnen anlagt øst for den eksisterende havn, og som en ”logisk” følge heraf blev amtsvejen ført ad det nedlagte jernbanespor, så den delte byen midt over.

Læs mere