Toplogobanner

1975  Den kommunale børnehave fra 1975-2000

B1675 Børneflok foran pavolion

Her fortælles om en gruppe aktive Hou-borgere, der i begyndelsen af 1970’erne satte gang i oprettelsen af en selvejende børnehave i Hou.
I valgåret 1974 blev projektet dog til et kommunalt anliggende, og i 1975 åbnede Hou Børnehave
i ”Den gule Pavillon”, der lå ved den gamle skole på Skolegade.
I slutningen af 1980’erne rykkede børnehaven ind i den gamle skolebygning, der blev indrettet til formålet.

Læs mere