Toplogobanner

1991  Medborgerhuset

 B1662 Medborgerhus 2016

Da der blev bygget ny gymnastiksal i 1969, blev det gamle gymnastikhus udlejet til private fester
og som aktivitetscenter for kommunens ældre borgere – ”Omsorgen”.
Da ”Omsorgen” flyttede til det udvidede Hou Ældrecenter, lejede en forening
af byens borgere bygningen og indrettede den til Medborgerhuset.
Siden da har huset fungeret som byens forsamlingshus, drevet af en forening af frivillige,
der har langtidslejekontrakt med kommunen.

Læs mere