Toplogobanner

2011  Hou Lokalhistoriske Arkiv

Årsskifter

Den 8. september 2011 blev der afholdt stiftende generalforsamling i kantinen på Hou Maritime Idrætsefterskole.

Den første bestyrelse:
Michael Paulsen – Ditte Pelch – Gunhild Hoe – Lene Isager – Hanna Nissen. Suppleanter: Ole Peter Jacobsen – Mette Jacobsen

Egentligt hører arkivet under Odder Lokalarkiv, selvom vi er et selvstændigt arkiv.
For at sikre arkivalierne, har vi derfor skrevet ind i vores vedtægter, at alle arkivalier skal overgå til Odder Lokalarkiv,
hvis Hou Lokalhistoriske Arkiv af en eller anden grund i fremtiden måtte lukke.

Læs mere