Toplogobanner

2015  Udgivelse af bogen
”Hou en by på kanten”

 houbog forside

”Hou – en by på kanten” er en bog med lokalhistorier fra perioden 1975-2015.
Titlen ”Hou – en by på kanten” er valgt med omhu og indikerer for det første, at vi som beboere i Hou altid har befundet os
på kanten i forhold til Odder Kommune. For det andet så ligger byen Hou på kanten – altså vandkanten
og for det tredje så går forfatterne Palle Jensen og Gunhild Hoe lige til kanten. Bogen er på 400 sider.

Læs mere