Toplogobanner

Skulpturer i Hou

 B427 2 på tur Ole Grøn

Rundt om i Hou står en hel del skulpturer. Størst er koncentrationen omkring Egmont Højskolen,
der med sine åbne grænser giver gode muligheder for, at alle kan nyde mangfoldigheden.

I artiklen listes forskellige skulpturer op med de oplysninger, der er umiddelbart tilgængelige

Læs mere