Toplogobanner

1940  Luftwaffes havari

 B122 1940 Flyver ved fabrikken

Allerede 1940 så man et af Luftwafes søfly lande på havet ud for Hou, men det blev hurtigt repareret og startede ved egn hjælp næste dag.
I 1942 nødlandede endnu et søfly, denne gang ud for Gylling. En fiskerbåd slæbte flyet ind til Hou,
og næste dag kom der folk og reparerede motorskaden, hvorefter der returnerede til Aalborg
.

Læs mere