Toplogobanner

2011  HOIF Fitness

 B1950 Byggeri

I efteråret 2008 sender HOIF i samarbejde med DGI et spørgeskema ud til samtlige husstande i Hou og Omegn.

Formålet med spørgeskemaet var at få et indblik i borgernes ønsker om idrætsaktiviteter i fremtiden.
Var der nok tilbud at vælge imellem, eller var der behov for at sætte nye aktiviteter i gang?

 På den måde blev HOIFs bestyrelse opmærksom på, at der var et udbredt ønske om at kunne dyrke fitness i lokalområdet. 

Der var dog lige det lille problem, at der manglede lokaler til fitness aktiviteter.
Heldigvis har der altid eksisteret et tæt samarbejde mellem HOIF og Hou Hallen.
Derfor blev der hurtigt indkaldt til et møde, hvor man drøftede, hvordan der kunne skaffes plads til fitness. 

Konklusionen på mødet blev, at den eneste brugbare løsning var at bygge nye lokaler i tilknytning til hallen.
Der blev herefter nedsat en byggegruppe, som fik til opgave at stå for det ganske store projekt.

Læs mere