Toplogobanner

1991  Sommeraktiviteter i Hou

 B1918 Bål og snobrød

I februar måned 1991 afholdt HOIF et fremtidsværksted med henblik på at geare foreningen til den nye virkelighed med Hou Hallen,
som stod klar til brug et halvt år senere.

Et af mange gode tiltag, som opstod i kølvandet på fremtidsværkstedet, var sommeraktiviteterne.
Bag initiativet stod Ulla Bertelsen, Bente Markfoged, Kirsten Neister og Mette Jacobsen.
Sidstnævnte afløstes et par år senere af Tove Blois.

Initiativtagerne gik straks i gang med at forberede den første udgave af sommeraktiviteterne.

Læs mere