Toplogobanner

1994  Ungdomsudvalg oprettet i HOIF

 B1867 Præmieoverrækkelse 1995

HOIF blev i 1994 udvalgt til at deltage i Kulturministeriets projekt ”Lyt til børn og unge”.
Som den eneste forening i Århus Amt blev klubben valgt sammen med 10 andre foreninger fra forskellige egne af landet.
Gennem en to-årig periode skulle børn og unge inddrages i planlægning af klubbens dagligdag og i udformningen af de fysiske rammer,
og derved være med til at fremme børn og unges aktive deltagelse i samfundslivet.
På et to dages arrangement i Fuglsøcentret på Mols deltog 17 unge mennesker,
hvoraf der blev valgt et ungdomsudvalg bestående af 5 uge i alderen 15-18 år.

Læs mere