Toplogobanner

2000 Hou Mekaniske Museum

 B1936 Damptromle

I 1994 startede foreningen bag Hou Mekaniske Museum med 35 medlemmer, det var hovedsagelig seniorer,
der mødtes hver tirsdag aften, hvor der blev skruet, svejset, boret og malet i og på gamle maskiner.
I 2000 var man klar til at slå dørene op for publikum. Og i 2003 nåede medlemstallet op på 45 medlemmer,
som skiftedes til at tage vagterne i åbningstiden lørdage og søndage fra kl. 13.00 – 16.00 i sommermånederne.

Foreningens formål var at erhverve motorer, værktøj, transportmidler og lignende effekter, enten ved opkøb, donationer eller udlån.

Hou Mekanisk Museum holdt til i en gammel lagerhal på Hou Havn, hvor der tidligere havde ligget et savværk. Nu Klitrosevej.

Læs mere