Toplogobanner

1995 Vindmøllepark på Tunø Knob

 B1768 Vindmøllrpark ved Tunø Kno1995

Danmark er siden 1990` erne i stigende grad blevet er vindmølleland.
Som led i et pilotprojekt blev der i 1995 opstillet 10 vindmøller på Tunø Knob, der sammen med de tidligere 11 møller
opstillet ved Vendeby nord for Lolland indgik i et forsøg, der skulle afdække møllernes indflydelse på havmiljøet,
fugle- og fiskelivet og de ændrede forhold for lystsejlere og sommerhusejerne langs kysterne.
Det er Midtkraft, der har opstillet møllerne.  

Læs mere