Toplogobanner

1946  Kommuneingeniør Carl Bøggild Pedersen

 B324 Sogneråd 1969 det sidste

Så i efteråret 1945 forhandlede kommunens vejudvalg med de tilsvarende udvalg i Ørting-Falling og Hundslund kommuner
med henblik på at ansætte en fælles kommuneingeniør.
Amtet gav i januar 1946 sin tilladelse hertil, og Carl Bøggild Pedersen blev ansat af de 3 kommuner i fællesskab.

Læs mere