Toplogobanner

1945 Kæmner K. O. Møller

 gosmer skole 1

I 1945 flyttede kæmnerkontoret til den nedlagte skole i Gosmer. Her blev også tjenestebolig for den nyansatte kæmner, K. O. Møller. Kæmnerjobbet var nu vokset til fuldtidsarbejde.
I 1952 blev der åbnet et annekskontor i det nye alderdomshjem i Hou.

Læs mere