Toplogobanner

1934  Højvande

 højvande

I oktober 1934 gik bølgerne også højt, en østenstorm pressede vandet ind mod kysten, og store dele af byen blev oversvømmet.
Oversvømmelsen forårsagede også, at fyret fik en svag hældning.
Et skib med asfalt strandede på Svanegrunden og kom først fri flere dage senere.

Læs mere