Toplogobanner

1947  Håndværkerforeningen fra 1947 til 1964

Hou regninger m. m 1

Efter 1947 har det endnu ikke været muligt at finde en protokol fra foreningens møder, derfor er denne beretning blevet til på grundlag af kvitteringer, lister, enkelte breve, reklamer, en kassebog og en liste over medlemmer, som Lokalarkiv Hou har modtaget.

Gennem dette materiale er det lykkedes at finde ud af, at der har været godt gang i foreningen. Der blev taget hånd om adskillige problemer lige fra lærlingespørgsmål, lån, eksport og told til gennemførelse af ensartede licitationsbestemmelser.

I 1956 bliver foreningen til Hou og Omegns Haandværker- og Borgerforening. Der betyder flere nye tiltag som fx Indsamlinger til flygtninge, oprettelse af en flagallé og flere årlige baller. Der var Karneval, forårsbal, stiftelsesfest, sommerfest, høstfest og julefest.  Dilletant spil blev der også flere af. Men i 1962 begynder foreningens deroute fra 555 betalende medlemmer til kun 8 på tre år.

Læs mere