Toplogobanner

1974 Hou/Hov afstemningen

1974 afstemningen

Skal Hou staves Hou eller Hov, med u eller med v?

Beboerne tilkendegav ved en særlig afstemning i 1974, at der var stort flertal for at bruge u’et i Hou.
Men ifølge Stednavneudvalget hedder det stadig Hov.

Siden har sagen igen været oppe at vende. Så vidt vides, er der aldrig kommet en klar afgørelse,
og der er stadig en vis forvirring omkring den rigtige stavemåde.

 Læs mere