Toplogobanner

1949 Vognmand Verner Laursen

B1402 Aage Verner og Kresten Danielsen sidst 50

Verner Laursen kom til Hou i 1949, hvor han startede sin vognmandsforretning med hjælp fra sin far, Aage Laursen.
I begyndelsen påtog de sig al forefaldende transport, men fra 1970 kørte Verner Laursen udelukkende for Korn- og Foderstofkompagniet, KFK. Hans grønne lastbil var et kendt syn, når den i et adstadigt tempo kom kørende på omegnens veje.

I over 50 år drev Verner Laursen sin vognmandsforretning, indtil han lagde op i 2002, 77 år gammel.

 Læs mere