Toplogobanner

1985 M/F Sam-Son erstattede Ulla Grau
på ruten Hou – Sælvig

 B1150 Samson foto Døren Lund Hviid

Ulla Grau blev solgt og i stedet købte færgeselskabet en færge fra 1967, der blev bygget om,
så der blev plads til 300 passagerer og 30 biler. Færgen fik navnet Sam-Son, og den kom til at koste 5,5 mill. kr.

I 1988 skete der et ejerskifte på ruten, idet Louis Grau blev købt ud, hvorefter Århus Amt overtog den fulde kontrol over ruten.
Amtet stiftede Samsø Fonden – en selvejende institution, som blandt andet skulle være ejer af
Hou – Sælvig ruten med amtsborgmester Ib Frederiksen som den første formand.

Læs mere