Arkivets formål

 

Hou Lokalhistoriske Arkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.
  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.
  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være tilgængelige for alle.

Arkivets åbningstider 2017.
Onsdage fra kl. 13.30 - 15.30

 

 

Yderligere information