Toplogobanner

Arkivets formål

 

Hou Lokalhistoriske Arkiv har tre hovedformål:

  1. Indsamling af arkivalier. Vi modtager og indsamler arkivalier fra lokalområdet.

  2. Opbevaring. Forsvarlig opbevaring og arkivering som foregår efter SLA´s (Sammenslutningen af lokalarkiver i Danmark) anvisninger.

  3. Formidling. Arkivalierne er offentligt eje og skal være tilgængelige for alle.
arkivets formaal