1995 Vindmøllepark på Tunø Knob

 B1768 Vindmøllrpark ved Tunø Kno1995

Danmark er siden 1990` erne i stigende grad blevet er vindmølleland. Som led i et pilotprojekt blev der i 1995 opstillet 10 vindmøller på Tunø Knob, der sammen med de tidligere 11 møller opstillet ved Vendeby nord for Lolland indgik i et forsøg , der skulle afdække møllernes indflydelse på havmiljøet, fugle- og fiskelivet og de ændrede forhold for lystsejlere og sommerhusejerne langs kysterne. Det er Midtkraft, der har opstillet møllerne.  

Læs mere

Yderligere information