1999  Hou by må opgive sine egne vandboringer 

B655 Hou Vandværk og engen 1990 

Byen voksede støt i årene fremover og vandværket fulgte med og leverede de nødvendige mængder vand.  I 1997 konstateredes forurening over de fastsatte grænseværdier i vandet. Det skyldtes års forbrug af sprøjtemidler for tæt på boringerne. Det var ikke muligt at etablere nye boringer, og i 1999 blev værket tilsluttet Odder Vandværk, som fremover leverer vand til byen. Odder kommune købte vandværket for 1 kr. mod at sammenlægge grunden med den eksisterende park.

Hou Vandforsyning har dog stadig en selvstændig bestyrelse, og selskabet bar indtil 2003 stadig navnet Hou Ny Vandværk.

Læs mere 

Yderligere information