1953 Ejerskifte Gersdorffslund

B372 Gærde mod Hou 

Tage Viggaard sælger Gersdorffslund til Thorkild Sand, som i mange år drev et mønsterlandbrug her.
Thorkild Sand foranledigede også en fredning af området mellem Gersdorffslund, stranden og Hou.

Læs mere 

Yderligere information