1942-43  Smederupfundene

 B920 mindesten og mose foto 2016

Under tørvegravning i Anton Nielsens mose i Smederup fandt man i 1942-43 resterne af en brønd, adskillige lerkar, en spand udskåret af et enkelt stykke træ og næsten 4oo spinkle bronzeringe.

Det største fund af sin art.

Læs mere 

Yderligere information