1905  Rejedynastiet Hoe i Hou

  B534 Fritidsfisker Jens Christian Hoe 1996

Christian Andreas Hoe kom til Hou i 1905, men det var hans søn Richard, der startede med rejefiskeriet. Han var ansat på Gersdorffslund, og som en del af arbejdet skulle han i sæsonen sørge for rejer til godsets køkken. Det hjalp broderen Ivan med. Senere fik Richard arbejde på Havnen i Hou, men han fortsatte med at fiske rejer. Jens Christian, Richards søn, kom også med i forretningen, og han fortsatte med at stryge rejer til sin dødsdag.

Læs mere

Yderligere information