1909  Håndværkerforeningen

B1189 Flagdug

Hou og omegns Håndværkerforening blev stiftet den 3. marts 1909. Foreningen bestemmer på den første generalforsamling, at den skal være både en forening, der varetager medlemmernes arbejde og udvikling, og en forening der laver sociale arrangementer.
I årene før 1. Verdenskrig går det vældig godt for foreningen. Den tager sig godt af medlemmerne. På mødet den 4. februar 1911 blev det fx vedtaget at sende et andragende til kommunen om, at håndværkere i kommunen bliver brugt ved kommunale arbejder. Foreningen sørger også for kurser og forsøger at oprette en aftenskole.  På anden måde tog man også hånd om medlemmerne, nemlig ved at blive medlem af ”Julens Glæde”.
Der var også baller og juletræsfester på hotel Hou, selskabelige sammenkomster med kaffe, oplæsning og dans for medlemmerne på kassens regning. Hvert medlem skulle give 75 ører i indmeldelsesgebyr og et kvart års kontingent. Under 1. Verdenskrig hensygner foreningen, da der kommer stor arbejdsløshed, og der må dannes hjælpekasser for medlemmerne.

I 1926 slutter første del af protokollen, der dog starter igen i 1936

Læs mere

Yderligere information