1918 Den første bil i Hou

B 185 C. P. Færgemann 1918 første bil i Hou 

Den første bilejer i Hou var C. P. Færgeman, som i 1918 erhvervede et køretøj af mærket Dyrkop, model 1914, altså en brugt bil.
Af Automobilejernes bog fra 1922 fremgår det, at C. P. Færgemans bil havde nr. X 572.

Læs mere

Yderligere information