1872  Højvande 

 B007

Der berettes om den store stormflod i 1872, der næsten lagde Hou under vand. Folk måtte søge op på hustagene og i høje træer. Det var også ved den lejlighed, at Hofjægermesterens gode skib ”Echo” var nær ved at gå under i det Sydfynske Øhav.

Læs mere 

Yderligere information