1860  Jordemødre i Gosmer Halling – Maren Hansdatter

B831 Vestergade slutninge 1940

Den næste jordemoder i Halling hed Maren Hansdatter. Hun var født i Odder i 1833 og blev gift med skomager Søren Rasmussen i 1860, og de er nok flyttet til Halling straks efter.

I 1899 flyttede Maren og Søren til et hus på Vestergade i Hou. Ifølge Folketællingen for 1901 modtog de begge på det tidspunkt alderdomsunderstøttelse, Maren var dog stadig anført som ”Jordemoder”.

Læs mere

Yderligere information