Ca.1786  Jordemødre i Gosmer-Halling  - Anne Hiortes

jordemodre

Anne Knudsdatter Hiortes (1744-1809) kom fra Torrild. I 1786 blev hun gift med Terkel Jørgensen fra Halling, der var organist ved Gosmer Kirke.

Hvor og hvornår Anne bestod sin jordemodereksamen, vides ikke. Efter selv at have født i alt 9 børn havde hun opnået den fornødne praktiske erfaring, og eventuel teori har hun vel også kunnet tilegne sig, så måske har hun kunnet klare sig med en eksamination hos embedslægen eller præsten.

Læs mere

Yderligere information