1870 Gosmer Halling Sogns Sparekasse

 B1106 Sparekassen Søndergade Hou

Gosmer Halling Sogns Sparekasse blev grundlagt i 1870 af en kreds af ”fremsynede” mænd. I tråd med politikeren Reventlow, der opfordrede til spare-vilje hos ”folket”.

Den 16. juni 1986 lukkede afdelingen i Hou efter 116 års virke i lokalområdet.

Læs mere

Yderligere information