1896 Drikkevandets historie

Vand 

De første indbyggere i Hou måtte gå langt efter vand. Der var en kilde ved Ravnskoven, som havde rigeligt og godt drikkevand. Men det måtte hentes i spande og hvad man ellers havde at transportere vand i.
I 1896 foranledigede Emil. V. Holstein Rathlou, at der blev lavet en boring ved Egehovedet og derfra ført en ledning ned til byen, hvor der blev opsat en fælles vandpost. I årene der fulgte, fik mange indlagt vand på grunden og i 1926 var der igen brug for et nyt vandværk. Det blev bygget i udkanten af Halling Skov, hvor der i dag er park.
De 2 vandværker blev sammensluttet med årene, men efterhånden som byen voksede, blev der igen brug for at skaffe mere vand og på samme sted byggedes et nyt vandværk i 1976.
I 1997 konstateredes forurening over de fastsatte grænseværdier i vandet. Det skyldtes års forbrug af sprøjtemidler for tæt på boringerne. Det var ikke muligt.

Læs mere 

Yderligere information