1897 Hou og Omegns Fiskeriforening

B648 Fiskerbåde i Hou Havn 

Foreningen blev stiftet 17/11- 1897. Initiativtager var N.C. Nielsen, der var foreningens første formand.
Fiskeriforeningen var med til i 1905 at oprette Aarhus Amts Laaneforening for Fiskeri, der fik sæde i Hou og i 1929 Fiskernes Salgsforening.
Da fiskeriet var på sit højeste, var der 170 erhvervsfiskere ud af en befolkning på knap 500. I begyndelsen af 1930`erne kom der sygdom i tangen, hvorefter fiskebestanden langsomt blev mindre og mindre. I takt med det blev fiskerne færre og færre.
Hou og Omegns Fiskeriforening blev opløst den 9/8-1982.

Læs mere 

Yderligere information