1896 Hou får en kommuneskole

B139 Gammel skole m. gymnastiksal 1968 

Med det voksende børnetal i Hou opstod behovet for at bygge en kommunal skole. Den 1. maj 1896 blev den taget i brug.
Skolebygningen var en del af den nuværende børnehave, nemlig den fløj, der ligger langs Vestergade.
I 1907 blev der bygget en fløj på parallel med Skolegade. Og Gymnastikhuset, det nuværende Medborgerhus,kom til i 1920.

Læs mere

Uddrag fra sogneprotokollerne læs he

Yderligere information