1884 Jernbanen Århus-Odder-Hou og beslutningen om dens forløb

 B 183 Hou Station 1884

Den planlagte jernbane fra Århus til Odder bliver efter ihærdig indsats fra Emil von Holstein-Rathlous side ført videre til Hou. Havnen fik hermed øget betydning for godstaransporten til og fra området. Med den øgede interesse for havbade gik det også fremad for passagertrafikken. Efterhånden som biltrafikken vandt frem, mistede jernbanen sin betydning, og strækningen fra Odder til Hou blev nedlagt i 1977.

Læs mere   

Yderligere information