1849 Hofjægermester Emil von Holstein Rathlou fødes

 B 270 Portræt

C.F.E.von Holstein-Rathlou - 1849-1919 - var besidder af Stamhuset Rathlousdal, hvorunder også Gersdorffslund hørte. Han tog meget aktivt del i udviklingen af Hou. Han byggede bl.a. Skipperboligen i 1874, Holsatia i 1884. Han grundlade havnen i 1881, og fik ved hjælp af private donationer, især af egen lomme, Aarhus-Odder-banen forlænget til Hou i 1884.

Læs mere

Yderligere information