1674 Gersdorffslund

1674 Gårdsplads

Gregorius Rathlou anlagde Gersdorffslund, hvor tidligere Porsborg havde ligget. Som jordtilliggende inddroges endvidere gården Højby og landsbyen Lemmestrup.En del af jordtilliggendet blev i 1920'erne udstykket til etablering af husmandsbrugene i Højby.

Læs mere

Yderligere information